Aleksandra Margulska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalistyczne z psychiatrii ogólnej odbyła w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi oraz na stażach w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej i w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy w oddziałach klinicznych o różnej specyfice (oddziały zamknięte, otwarte, dzienne, młodzieżowe, psychogeriatryczne, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania) oraz w poradni zdrowia psychicznego. Pracując w szpitalu prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentów. W grudniu 2019r. rozpoczęła szkolenie specjalistycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest uczestnikiem studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu - na kierunku Seksuologia Kliniczna.