Szukasz psychiatry dziecięcego w Łodzi? Sprawdź koniecznie Centrum Medyczne MMK Trimed! Znajdziesz u nas poradnię psychiatryczną, która zajmuje się kompleksowym leczeniem dzieci i dorosłych. Zatrudniani są tam psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci. Nasza pomoc lekarska obejmuje poszczególne etapy, takie jak: stawianie diagnozy, farmakoterapia, wystawianie skierowań i zaświadczeń, a także planowanie długofalowego leczenia (terapie grupowe, indywidualne, rodzinne). Każdy młody pacjent może również liczyć na pomoc natury psychologicznej. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty psychiatra dziecięcy Łódź? Zapraszamy do kontaktu i rezerwacji wizyty.

Psychiatra dla dzieci i młodzieży MMK Trimed Łódź 

Najlepsi specjaliści

lek. med. Magdalena Smulik
specjalista psychiatra
specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
od 2002 roku

Praca i doświadczenie:
2012r. - nadal - Centrum Medyczne MKK Trimed
2011r. - nadal - Dzienny Ośrodek Terapeutyczny dla Młodzieży w Centralnym Szpitalu Klinicznym
2002r. - 2006r. - studia podyplomowe - psychoterapia
2002r. - 2009r. - Oddziały Kliniczne w Centralnym Szpitalu Klinicznym

Wykształcenie:
2015r. - Specjalizacja psychiatrii dzieci i młodzieży
2010r. - Specjalizacja z psychiatrii

Specjalizuje się w leczeniu dzieci i młodzieży, dorosłych:
zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju, chorobie afektywnej dwubiegunowej
zaburzeń psychotycznych
zaburzeń lękowych
zaburzeń psychicznych
zaburzeń adaptacyjnych i związanych ze stresem

Posiadane uprawnienia:
wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
wystawianie zaświadczeń lekarskich

Dr n. med. Romana Mackiewicz
Specjalizacja II st. w pediatrii i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
ponad 30 lat pracy w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Praca:
Poradnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Czechosłowackiej
Centrum Diagnostyki i Leczenia Autyzmu NAVICULA w Łodzi
Poradnia Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej PSYCHE w Łodzi

Doświadczenie zdobywała
wieloletni nauczyciel akademicki w I Klinice Pediatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej II Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2001r. - praca (dyżury) w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Strasburgu;
1974r. - 9-miesięczny staż w Centrum Psychiatrii Dziecięcej im. Alfreda Bineta w Paryżu
(w ramach stypendium);
wieloletnia praca w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz w Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim;
prowadzenie międzynarodowego grantu dotyczącego rozpowszechnienia autyzmu w Polsce i we Francji;

Wykształcenie:
praca doktorska pt. „Zaburzenia nerwicowe u dzieci w oparciu o materiał kliniczny i badania katamnystyczne”.
specjalizacja II st. w pediatrii i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Specjalizuje się w:
zaburzeniach zachowania dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
upośledzeniach rozwoju psychoruchowego
zaburzeniach hiperkinetycznych
zaburzeniach lękowych i nerwicowych
autyzmie wczesno dziecięcym (spektrum autyzmu, zespół Aspergera)
psychozach dziecięcych i młodzieżowych
zaburzeniach depresyjnych
zaburzeniach psychosomatycznych

Posiadane uprawnienia:
wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
wystawianie zaświadczeń lekarskich

lek. Bartłomiej Janas
specjalista psychiatra dzieci i młodzieży
psychoterapeuta

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
od 7 lat

Doświadczenie zdobywała
w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
(Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, jak również oddziały leczenia psychiatrycznego dorosłych)
w Centrum Zdrowia Matki Polki (Oddział Neurologii Dziecięcej)
w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży,
w Łodzi w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi w trakcie szkolenia do certyfikatu
Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
prowadząc specjalistyczną praktykę lekarską,
w ramach której współpracował z prywatnymi i niepublicznymi placówkami opieki zdrowotnej
jako konsultant psychiatra dzieci i młodzieży i psychoterapeuta

Wykształcenie:
Specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży
Śląska Akademia Medyczna, obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu (Wydział Lekarski)
4,5-letnie studia podyplomowe do certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Specjalizuje się w:
diagnostyce i leczeniu zaburzeń nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa) i zaburzeń snu
diagnostyce i leczeniu zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
fobiach, leczeniu zaburzeń lękowych
zaburzeniach adaptacyjnych (odmowa chodzenia do szkoły, przebyta trauma, kryzys nastoletni)
zwłaszcza u nastolatków i młodych dorosłychnerwicach
zaburzeniach związanych ze stresem i adaptacyjnych pod postacią objawów somatycznych
(czynniki emocjonalne w zespole jelita drażliwego, łysieniu plackowatym, bielactwie, astmie i chorobach alergicznych, nadciśnieniu, zespołach bólowych, itp.)
zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych
zaburzeniach hiperkinetycznych/nadpobudliwości psychoruchowej, ADHDzaburzeniach zachowania, zaburzeniach opozycyjno-buntowniczych
schizofrenii
psychoterapii indywidualnej
psychoterapii rodzinnej i par

Posiadane uprawnienia:
wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
wystawianie zaświadczeń lekarskich
prowadzenie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej
 

Czym się zajmuje psychiatra dziecięcy w MKK Trimed Łódź -  w tym na NFZ?

Psychiatra jest to specjalista, który ma ukończone studia medyczne na kierunku lekarskim, roczny staż, a także minimum 5-letnią specjalizację w szpitalu psychiatrycznym, bądź też w innej placówce, która zajmuje się leczeniem zaburzeń natury psychicznej. Psychiatria to niezwykle ważna dziedzina medycyny, która skupia się na wywiadzie lekarskim z pacjentami, leczeniu farmakologicznym, na wypisywaniu recept i potrzebnych zaświadczeń. Dlaczego warto udać się do psychiatry? Wizyta u tego lekarza może wpłynąć na powstrzymanie rozwoju choroby, np. nerwicy i różnych zaburzeń natury psychicznej. Warto szybko udać się do lekarza przede wszystkim wtedy, gdy zauważymy, że nasze dziecko: jest nadpobudliwe, nerwowe, zalęknione, w stanach depresyjnych, wycofane z życia, ma nagłe zmiany nastrojów i zachowania, zmiany w relacjach z bliskimi osobami, jest wycofane z życia i ze społeczeństwa, ma trudności z zaakceptowaniem utraty bliskiej osoby, lęki i niepokój wewnętrzny, apatię, myśli samobójcze, uczucie samotności, czy też cierpi na kompulsywne objadanie się. Psychiatra nie ocenia i nie krytykuje pacjenta, natomiast patrzy na niego przez pryzmat konkretnych problemów, z którymi się boryka. Słucha do końca i na podstawie jego objawów dobiera odpowiednie metody leczenia. Psychiatra dziecięcy stawia diagnozę i leczy wszelkie zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, a także u młodych dorosłych. Psychiatra dla dzieci może również leczyć osoby dorosłe - zapraszamy do MKK Trimed Łódź.
 

Czym się zajmuje psychiatra dla młodzieży w MKK Trimed Łódź?

Psychiatra to lekarz medycyny, który specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu chorób psychicznych. Wykorzystuje on różnorodne techniki, aby pomóc ludziom w zarządzaniu ich zdrowiem psychicznym, w tym leki, psychoterapię i hospitalizację. Psychiatrzy współpracują również z innymi pracownikami np. psychologami, pracownikami socjalnymi, terapeutami. Psychiatrzy są przeszkoleni, aby zrozumieć złożone zależności między zdrowiem psychicznym i fizycznym. Są również wykwalifikowani w stosowaniu leków psychotropowych (leki, które wpływają na umysł) w leczeniu chorób psychicznych. Oprócz leków, psychiatrzy często stosują psychoterapię w leczeniu swoich pacjentów. Psychoterapia to proces rozmowy z wyszkolonym terapeutą, który pomaga ludziom zrozumieć i zmienić myśli, uczucia i zachowania. Psychiatra nastolatków to lekarz medycyny, który ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego, które często dotykają nastolatków. Taki ekspert może zapewnić bardzo potrzebne wsparcie dla nastolatków i ich rodzin w tym trudnym czasie. Podczas gdy wielu psychiatrów młodzieżowych skupia się na leczeniu konkretnych zaburzeń, takich jak depresja lub lęk, inni mogą przyjąć bardziej ogólne podejście. W każdym przypadku specjaliści ci mogą pomóc nastolatkom w radzeniu sobie z wyzwaniami wieku dojrzewania i poprawić ich ogólne samopoczucie. Jeśli obawiasz się o zdrowie psychiczne swojego nastolatka, rozważ sięgnięcie po pomoc. Centrum Medyczne MKK Trimed oferuje profesjonalną pomoc psychiatry dla młodzieży Łódź. Pracujemy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz komercyjnie w ramach poradni i oddziałów dziennych. Poradnia Psychiatryczna dzieci oferuje podobne usługi, co poradnia psychiatryczna dorosłych. Na wizytach możliwa jest wieloetapowa pomoc lekarska, która obejmuje stawianie diagnozy, farmakoterapię, a także wystawianie wymaganych zaświadczeń. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferty psychiatra dla młodzieży Łódź? Zapraszamy do kontaktu.