Anna Gierczak

Anna Gierczak Jestem psycholożką i mediatorką wpisaną na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Oferuję wsparcie psychologiczne, diagnozę i psychoedukację dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, trudnościami w relacjach i natury emocjonalnej. Wykonuję diagnozę testem MMPI-2 pacjentom z oddziałów dziennych MKK Trimed oraz komercyjnie.

MMPI-2 (Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości) jest testem psychologicznym, który pozwala na ocenę osobowości i zaburzeń psychicznych. Najczęściej wykorzystuje się go w diagnozie klinicznej, aczkolwiek ma również zastosowanie m. in. w rekrutacji do służb mundurowych. 

Badanie MMPI-2 jest zalecane przez lekarzy psychiatrów, gdyż dostarcza wielu informacji o osobie badanej. Stosując MMPI-2, można dowiedzieć się, jaki jest charakter objawów (np. hipochondria, zaburzenia depresyjne, lękowe, paranoja, schizofrenia) oraz określić ich nasilenie. Oprócz skal kontrolnych i klinicznych test ten zawiera również wiele dodatkowych wskaźników, które są niezwykle pomocne przy wyjaśnianiu trudności Pacjenta.

MMPI-2 wykonuje się osobom pełnoletnim.

W MKK Trimed badanie MMPI-2 jest poprzedzone dokładnym wywiadem, następnie diagnosta objaśnia instrukcję testu i Pacjent przystępuje do wypełnienia kwestionariusza. W cenie badania Pacjent może umówić się na spotkanie z psychologiem, żeby omówić wyniki i zalecenia, a także odebrać pisemną opinię. 

Cena za badanie z omówieniem i pisemną opinią: 480 zł

Zapraszam nastolatków i dorosłych, w tym osoby ze społeczności LGBT+. Osoby dorosłe przyjmuję w ramach NFZ, a dzieci i młodzież - komercyjnie.
Doświadczenie zdobywałam:
- Centrum Medyczne MKK Trimed - nadal;
- Centrum Zdrowia Psychicznego NZOZ Multimed - nadal;
- Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pabianicach;
- Poradnia Zdrowia Psychicznego "POMOST";
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Łodzi;
- Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW nr 3 w Łodzi;

Wykształcenie:
2023 r. - nadal - Roczny Kurs Interwencji Kryzysowej w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej
2020 r. - 2022 r. - Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
2015 r. - 2020 r. - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu - magister psychologii

Dodatkowe szkolenia:

- Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości MMPI 2 - Pracownia Testów Psychologicznych PTP
- Kurs porozumiewania się w idei M. B. Rosenberga - Nonviolent Communication (NVC) - Fundacja 4 KROKI
- Szkolenie podstawowe z mediacji - Stowarzyszenie Pactus
- Szkolenie w zakresie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) - Europejski Fundusz Społeczny;
- Metody pracy socjoterapeutycznej i zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Profilaktyka uzależnień substancyjnych i behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - Agencja Rozwoju Lokalnego
- Skala Inteligencji Stanford-Binet V - uprawnienia diagnostyczne - Pracownia Testów Psychologicznych PTP