Teodozja Błaszczyk

Specjalizacja z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
Od 1981 roku

Praca i doświadczenie:
2012r. - nadal - pielęgniarka oddziałowa w Oddziałach Dziennych Centrum Medycznego MKK Trimed
2009r. - 2011r. - zespół leczenia środowiskowego w Centrum Medycznym MKK Trimed
1989r. - 2012r. - pielęgniarka oddziałowa w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Czechosłowackiej
1981r. - 2012r. - oddziały kliniczne w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Czechosłowackiej

Wykształcenie:
2004r. - specjalizacja z organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
1981r. - dyplomowana pielęgniarka