Małgorzata Wachowska - Cybusz

Psycholog, pomoc psychologiczna rodzinie, dzieciom i młodzieży

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
od 35 lat

Doświadczenie zdobywała:
Podstawowa Szkoła Specjalna Nr 194 w Łodzi
VI LO Łódź
SK WAM
Zespół Szkół Odzieżowych ul. Irysowa w Łodzi
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łodzi
Dom Dziecka Nr 5 w Łodzi

Wykształcenie:
Podyplomowe studia z Logopedii
Podyplomowe studia z surdopedagogiki
Uniwersytet Łódzki, Wydział Psychologii, specjalizacja rodzina i wychowanie – studia magisterskie

Dodatkowe szkolenia:
Specjalne studium socjoterapii
EEG Biofeedback Wrocław
Kurs mediatorów sądowych Kraków
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Konsultacja w języku:
angielskim

Specjalizuje się w:
problemy wychowawcze dzieci i młodzieży
problemy rodzinne
konsultacje dla rodzin
pracy indywidualna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
diagnoza psychologiczna