Romana Mackiewicz

Specjalizacja II stopnia w pediatrii i psychiatrii dziecięco- młodzieżowej, ponad 30 letnie doświadczenie w pracy z pacjentami.

Praca:
Poradnia Leczniczo-Konsultacyjna Klinik Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Czechosłowackiej
Centrum Diagnostyki i Leczenia Autyzmu NAVICULA w Łodzi
Poradnia Psychiatrii Dziecięco-Młodzieżowej PSYCHE w Łodzi

Doświadczenie zdobywała
wieloletni nauczyciel akademicki w I Klinice Pediatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej II Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
2001r. - praca (dyżury) w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Strasburgu;
1974r. - 9-miesięczny staż w Centrum Psychiatrii Dziecięcej im. Alfreda Bineta w Paryżu (w ramach stypendium);
wieloletnia praca w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Łodzi oraz w Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim;
prowadzenie międzynarodowego grantu dotyczącego rozpowszechnienia autyzmu w Polsce i we Francji;

Wykształcenie:
praca doktorska pt. „Zaburzenia nerwicowe u dzieci w oparciu o materiał kliniczny i badania katamnystyczne”.
specjalizacja II st. w pediatrii i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej

Specjalizuje się w:
zaburzeniach zachowania dzieci w okresie niemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym
upośledzeniach rozwoju psychoruchowego
zaburzeniach hiperkinetycznych zaburzeniach lękowych i nerwicowych
autyzmie wczesno dziecięcym (spektrum autyzmu, zespół Aspergera)
psychozach dziecięcych i młodzieżowych
zaburzeniach depresyjnych
zaburzeniach psychosomatycznych

Posiadane uprawnienia:
wypisywanie recept na leki (w tym refundowanych)
wystawianie zaświadczeń lekarskich