Valentyna Anisenko

Psycholog praktyk. Ukończyła Uniwersytet Państwowy w Chersoniu. Obecnie realizuje studia magisterskie Uniwersytetu SWPS w Warszawie z zakresu psychologii klinicznej i zdrowia. 

Ponad 6 lat zajmuję się pomocą psychologiczną osób dorosłych, nastolatków i par dostosowując metody pracy do potrzeb klienta. Poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach z terapii systemowej par i rodzin. Dotychczas pracowałam na Chersońskim Uniwersytecie Państwowym, gdzie prowadziłam konsultacje indywidualne oraz treningi grupowe dla studentów. Obejmując stanowisko kierownika oddziału diagnozy psychologicznej w jednostce wojskowej w Chersoniu pracowałam z żołnierzami znajdującymi się w kryzysie. Obecnie współpracuję z wieloma projektami i fundacjami w Polsce w zakresie zdrowia psychicznego, gdzie zajmuję się udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w kryzysie w czasach pandemii, wsparciem psychologicznym dla rosyjskojęzycznych osób w Polsce. Pracuję również jako asystent w badaniu naukowym na Uniwersytecie SWPS. W swojej pracy kieruję się kodeksem etycznym psychologa dbając o komfort i bezpieczną atmosferę, w której nadrzędną wartością jest tajemnica zawodowa. Jestem osobą otwartą i akceptującą ludzi niezależnie od ich poglądów, narodowości, wiary czy orientacji seksualnej. Pracuję w polskim, ukraińskim i rosyjskim językach. Zajmuję się pomocą klientom zgłaszającym się z:

  • sytuacjami kryzysowymi.
  • poczuciem pustki,
  • trudnościami w relacjach z innymi ludźmi,
  • problemy w relacją rodzinnych i parach,
  • niezadowolenie z siebie/swojego życia,
  • trudnościami z radzeniem sobie ze stresem,
  • poczuciem samotności,
  • rozstaniem/rozwodem,
  • niskim poczuciem własnej wartości,
  • potrzebą nauczenia się pewnych umiejętności psychologicznych - psychoedukacja.