Paulina Wasilkowska

 

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i psychologiem o specjalności psychologia zdrowia i kliniczna. Pracuję w nurcie Intensywnej Krótkoterminowej Terapii Psychodynamicznej (ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy).

Proces certyfikacji przeszłam po ukończeniu 4-letniego Studium Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution-Focused Therapy). Obecnie nadal się szkolę
i poddaję moją pracę superwizji w ramach tzw. Core Trainingu realizowanego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz szkoleń dodatkowych z polskimi i zagranicznymi wykładowcami. Moi zagraniczni nauczyciele to m.in. Jon Frederickson, Allan Abbass, Patricia Coughlin oraz Tobias Nordqvist.

Psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią par zajmuję się od 2014 r. Na moje doświadczenie zawodowe składają się ponadto: staż na Oddziale Psychiatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego
w Łodzi, praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.

W pracy spotykam się z pacjentami o szerokim spektrum trudności psychologicznych. Są to m.in. zaburzenia:

- lękowe,

- afektywne, w tym głównie depresyjne i dwubiegunowe,

- osobowości,

- adaptacyjne,

- kontroli impulsów.

Niezależnie od postawionej diagnozy wszystkie te trudności wiążą się zwykle z subiektywnym doświadczeniem cierpienia psychicznego. Moim zadaniem jako terapeuty jest pomoc osobie podejmującej wysiłek pracy nad sobą w:

- odkryciu źródeł doświadczanego przez nią cierpienia,

- uważnym zmierzeniu się z doświadczanymi uczuciami,

- uregulowaniu towarzyszącego temu procesowi lęku,

- uwolnieniu od szkodliwych i prowadzących do objawów nawyków mentalnych,

- wypracowywaniu nowych, życzliwych i przystosowawczych sposobów funkcjonowania.

 

Zapraszam do wspólnej pracy.