Marta Dzikowska

Kierownik MKK "Trimed"

 Lekarz specjalista psychiatra. Posiada 20-letnie doświadczenie w psychiatrii ambulatoryjnej.

Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Centralnym Szpitalu Klinicznym  w Łodzi, zdobywając kwalifikacje w wysokospecjalistycznych oddziałach szpitalnych o różnych profilach min.  na oddziale chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych, oddziale psychogeriatrycznym, oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym, młodzieżowym.

Egzamin państwowy zdany w 2007r.
Dbając o utrzymanie aktualnych standardów leczenia, regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych.

Specjalizuję się w leczeniu:
Wszelakich zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń afektywnych, osobowości, lękowych, psychotycznych, snu,  funkcji poznawczych.
Uprawnienia:

• wypisywania recept na leki (w tym refundowanych),

• wystawiania zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4),

• wystawiania zaświadczeń lekarskich.