Ewelina Bednarska

Jestem psycholożką, socjoterapeutką. Od 20 lat zdobywam doświadczenie pracując z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami.

Prowadziłam grupy socjoterapeutyczne, podejmowałam interwencje kryzysowe w środowiskach rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadziłam projekty psychoedukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży. Pracowałam z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.  W szkołach podstawowych zdobywałam doświadczenie jako psycholożka, co przybliżyło mi problemy, z jakimi borykają się dzieci, nauczyciele i rodzice oraz nauczyło mnie, że skuteczna pomoc jest wynikiem współpracy i porozumienia. Od lat zajmuję się również wsparciem osób ze spektrum autyzmu (przede wszystkim młodzież i dorośli). Prowadzę indywidualną terapię psychologiczną oraz pracuję z grupami dzieci z trudnościami adaptacyjnymi. Prowadzę specjalistyczną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną. Konsultuję i wspieram rodziców w procesie wychowania.
Co charakteryzuje moje podejście? Wraz z młodym pacjentem/młodą pacjentką i jego/jej rodziną zastanawiam się i pomagam określić czynniki, które przeszkadzają w harmonijnym rozwoju, ale również dostrzec, jakie elementy w środowisku dziecka i w nim samym są dla rozwoju wspierające. Wnikliwa diagnoza pozwala mi na dobór odpowiednich interwencji i działań.
Moją mocną stroną jest trafne rozumienie wielu zaburzonych zachowań i niesienie pomocy w zmianie poprzez nawiązanie relacji z pacjentem/pacjentką i budowanie u dziecka mocy sprawczej, pewności siebie, obniżanie poziomu lęku, naukę dostrzegania rozwiązań problemów w zachowaniach bardziej akceptowanych społecznie niż agresja czy wycofanie z kontaktu.
Rodzice i opiekunowie/opiekunki mogą liczyć na zrozumienie i pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „Co się dzieje z moim dzieckiem?” „Jak mu/jej pomóc?” oraz w radzeniu sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w reakcji na zachowanie dzieci czy środowiska, w którym żyją.