Paulina Wasilkowska

Jestem psychologiem (specjalność: psychologia zdrowia i kliniczna) oraz certyfikowanym psychoterapeutą w nurcie krótkoterminowym skoncentrowanym na rozwiązaniu. Prowadzę głównie psychoterapię indywidualną.

 Na moje doświadczenie zawodowe składają się m.in.: staż na Oddziale Psychiatrycznym Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi oraz praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Moją pracę regularnie poddaję superwizji. Biorę udział w szkoleniach i konferencjach, na których ciągle aktualizuję swoją wiedzę. W podejściu terapeutycznym, w którym pracuję istotne jest budowanie wizji pożądanej przyszłości, podążanie za potrzebami klienta oraz wyznaczonymi przez niego celami. Zwykle odbywa się to metodą małych kroków. Na człowieka staram się patrzeć przez pryzmat jego zasobów- pozytywnych cech i umiejętności, które posiada oraz bliskich relacji, które tworzy z innymi ludźmi. Wierzę, że każdy jest w stanie doprowadzić w swoim życiu do zmian dających poczucie satysfakcji.