Katarzyna Dąbrowska

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, w trakcie szkolenia z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Pracuje w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą.


Doświadczenie zawodowe w pracy psychologa zdobywa od 2012 r., wpierw w ramach wolontariatu: w Fundacji Słonie na Balkonie, w szpitalu im. J. Babińskiego w Łodzi oraz w Poradni Psychologiczno-Psychiatrycznej EGO. Pracowała w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Wiśniowej Górze, w Klubie Samopomocy „Więź” oraz Środowiskowym Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, przez trzy lata była też asystentką naukowo-dydaktyczną w Instytucie Psychologii UŁ. Konsultowała procesy interpersonalne w średnim przedsiębiorstwie, prowadziła warsztaty, zajęcia i treningi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Obecnie pracuje w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a także w prywatnej poradni psychologicznej
Ambulatorium Stresu.
Swoją pracę poddaje superwizji u superwizorów psychoanalitycznych i psychodynamicznych.
Jest absolwentką Szkoły Trenerów I stopnia KRT oraz filozofii (studia magisterskie) na Uniwersytecie Łódzkim.
Udziela również wsparcia w języku angielskim.
Katarzyna Dąbrowska offers counselling in English.