Katarzyna Binder

Psycholog, psycholog kliniczny

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
od 2010r.

Praca i doświadczenie:
Domu Pomocy Społecznej o profilu psychiatrycznym;
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym;
Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym;
Ośrodku Niezależnych Badań Psychologicznych i Skutecznej Psychoterapii „Ventura”;
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
W ramach staży na oddziałach szpitalnych: psychogeriatrii, psychiatrii młodzieżowej i diagnostyczno-obserwacyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; pediatrii (kardiologii i reumatologii) Szpitala SP ZOZ nr 4, psychiatrii dziecięcej Szpitala im. Babińskiego w Łodzi; neurochirurgii szpitala im. WAM w Łodzi, neurologicznym i udarowym oraz oddziale rehabilitacji neurologicznej II. Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi oraz w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym i Ośrodku Wczesnej Rehabilitacji Kardiologicznej WSS. Im. M. Kopernika;
W ramach praktyk i wolontariatów w: Klubie Lokalnej Integracji Lonia działającym przy Poradni Zdrowia Psychicznego Synapsis; Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost;” Poradni Psychologicznej w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki.
Obecnie pracuje również w Zakładzie Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wykształcenie:
2013r. - 2017r. - Ośrodek Kształcenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - specjalizacja z psychologii klinicznej (neuropsychologia);
2004r. - 2009r. - Uniwersytet Łódzki: Psychologia zdrowia i kliniczna;

Dodatkowe:
Podyplomowe Studium Metod wspierania rozwoju kompetencji społecznych. Coaching, mentoring, konsulting personalny;
Pedagogika ogólna (studia podyplomowe);
Szkoła Trenerów.

Dodatkowe szkolenia:
Szkolenia w Polskim Instytucie Ericksonowskim: „Spotkanie, zasoby, proces – kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej,” „Negocjacje z ciałem – kontrola i spożytkowanie bólu i innych objawów z ciała,” „Kiedy kłębią się chmury” – ericksonowski model pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości; „Jeden mały krok - terapia ofiar i sprawców przemocy;” „Kiedy życie boli, kiedy życie cieszy – psychoterapia depresji,” „Ericksonowski genogram przyszłości,” Trening pracy z ciałem, „Mądrość mieszkająca w ciele - psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych u dorosłych,” „Zasady psychoterapii krótkoterminowej,” „Wszystkie drogi prowadzą do… Komunikacja werbalna i niewerbalna jako filary psychoterapii,” „Mądrość Sindbada – bajka i metafora w pracy z dorosłymi;”
Neuropsychologia sądowa;
Liczne konferencje z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychogeriatrii.

Specjalizuje się w leczeniu:
Diagnozie psychologicznej (ocena stanu psychicznego, badanie funkcji poznawczych, inteligencji i osobowości).