Aleksandra Werfel

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Ukończyłam 4-letnie formalne szkolenie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie - w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Popiel i dr Pragłowskiej. Jestem w procesie certyfikacji i poddaję swoją pracę stałej superwizji. Cały czas się uczę - najwięcej od osób, z którymi pracuję, a także czerpiąc z aktualnej literatury, szkoleń, konferencji etc. Należę także do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Doświadczenie zbierałam m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Szkołach Podstawowych nr 33 i 24 w Łodzi, w Centralnym Szpitalu Klinicznym UMŁ, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu, w Centrum Medycznym MKK Trimed w Łodzi oraz w gabinecie prywatnym.

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą doświadczającymi m.in.:

- trudności życiowych i kryzysów

- zaburzeń adaptacyjnych

- zaburzeń lękowych

- zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i tików

- zaburzeń afektywnych

- zaburzeń snu

- zaburzeń osobowości

- zaburzeń neurorozwojowych.

Prowadzę konsultacje psychologiczne dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Wspieram rodziców w procesie wychowawczym. W moim gabinecie każdy może czuć się bezpiecznie, niezależnie od tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, wieku, koloru skóry, wyznania, orientacji politycznej czy przynależności do jakiejkolwiek mniejszości.