Malwina Pińkowska

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na kierunkach psychologia (w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna) i pedagogika oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w takich placówkach jak m.in.: Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Terapii Rodzin, oddziałach psychiatrycznych szpitala im. J. Babińskiego, Miejskim Centrum Zdrowia Psychicznego na Oddziale Interwencji Kryzysowej, współpracowałam ze stowarzyszeniami udzielając pomocy psychologicznej osobom zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego.
Prowadzę psychoterapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym, swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP i PTPPd. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W psychoterapii towarzyszę w procesie zmiany poprzez dotarcie do źródeł przeżywanych konfliktów czy bolesnych wspomnień, odkrywaniu nieświadomych obszarów świata wewnętrznego, zrozumieniu przyczyn doświadczanych dolegliwości i objawów, aby uzyskać poczucie wewnętrznego spokoju, większą samoświadomość oraz zdolność do tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.
Zapraszam osoby, które doświadczają psychicznego cierpienia, lęku, depresji, dolegliwości psychosomatycznych, przeżywających trudności życiowe, będących w szeroko pojętym kryzysie oraz mających trudności w nawiązywaniu bliskich relacji interpersonalnych.