Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna

Poradnia psychologiczna skupia się na ofercie psychologicznej dla naszych pacjentów. Pracują w niej przede wszystkim psycholodzy, w dużej części mający także wykształcenie psychoterapeutyczne. Dostępna jest diagnostyka psychologiczna, wsparcie psychologiczne, a także długoterminowa psychoterapia indywidualna.