Wiesława Flisikowska

Psycholog kliniczny

Doświadczenie w pracy z Pacjentami:
od 1977r.

Praca i doświadczenie:
2013r. - nadal - diagnozy psychologiczne w Centrum Medycznym MKK Trimed;
1986r. - nadal - Klinika Psychiatryczna CSK UM Łodzi;
1983r. - 1986r. - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych ”Kocborowo” w Starogardzie Gdańskim;
1977r. - 1983r. - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi;

Wykształcenie:
Kształcenie podyplomowe:
kurs terapii rodzin 1994 -1996r.
kursy z zakresu metod badania funkcji poznawczych
udział w konferencjach nt. psychiatrii, neuropsychologii, psychogeriatrii

Kształcenie zawodowe:
studia psychologiczne; dyplom w 1977r. Uniwersytet Łódzki
specjalizacja z psychologii klinicznej w 1984r.

Specjalizuje się w leczeniu:
zakresie diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej - badanie:
dysfunkcji poznawczych (np. urazy, udary, zespoły otępienne, MCI, zespoły pseudodementywne)
funkcji poznawczych (np. WCST, TMT, FZR, AVLT, test Benton, test Bender, MMSE, TRZ, próby neuropsychologicznej - praksji, leksji, grafii, kalkulii, gnozji i mowy)
intelektu (np. WAIS-R, test matryc Ravena)
osobowości (np. MMPI, metoda Rorschacha, skale depresji np. Becka)
zaburzeń poznawczych (w zakresie myślenia, deterioracji poznawczej, afazji, agnozji, agrafii, aleksji, akalkulii)
zaburzeń emocjonalnych i społecznych
od 1984r. opiniowanie sądowo-psychologiczne