Monika Tołstow-Poterała

 Z zawodu jestem psychologiem i psychoterapeutką, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyłam 4,5 –letnie , specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, które posiada rekomendacje Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którego jestem również członkiem, oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzę psychoterapię indywidualną, psychoterapię par i małżeństw oraz rodzinną. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi. Jestem w trakcie procesu certyfikacji. W pracy wykorzystując głównie podejście terapeutyczne Miltona Ericksona, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i EMDR.

Obszar pracy:

- zaburzenia lękowe

- zaburzenia afektywne

- zaburzenia psychosomatyczne

- zaburzenia odżywiania

- sytuacje kryzysów życiowych, straty bliskiej osoby, żałoby

- praca z osobami przewlekle chorymi

- trudności w relacjach międzyludzkich