Monika Bena

Absolwentka studiów psychologicznych oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Łódzkim.

Aktualnie uczestniczę w całościowym kursie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego CSKUM, podczas stażu na oddziale psychiatrycznym w CSK UM, w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych, Stowarzyszeniu Dla Rodziny oraz w Stowarzyszeniu „Pomost”. Pracuję terapeutycznie z dorosłymi oraz młodzieżą. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się szacunkiem, akceptacją i otwartością. Bliskie są mi założenia terapii behawioralnych trzeciej fali, szczególnie ACT, CFT oraz Terapii Schematów.Systematycznie podnoszę kwalifikacje i poszerzam zakres wiedzy, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.