Bartłomiej Janas

Kierownik MKK "Trimed",

 psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Studia medyczne ukończył na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w roku 2010. W latach 2011 – 2016 pracował jako lekarz psychiatra w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego (CSK). W 2017 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dzięki tematyce specjalizacji medycznej ma doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z oddziału dziennego - Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. W trakcie specjalizacji pracował także z dorosłymi : pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).

Doświadczenie pracy jako psychiatra łączy z pracą psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Od maja 2020r dodatkowo pracuje na stanowisku kierownika poradni MKK Trimed.