Aleksandra Kurczyńska

Jestem psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia, członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam studia na kierunku psychologia, specjalność psychologia zdrowia i kliniczna w Instytucie Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Szkole Psychoterapii prowadzonej przez Fundację Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis z siedzibą w Łodzi. Dodatkowo w 2016 roku ukończyłam studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka o specjalności psychodietetyka.

Zapraszam do kontaktu osoby doświadczające wszelkiego rodzaju trudności emocjonalnych, w kryzysie życiowym, w procesie żałoby, utraty, zmagających się z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, czy przeżywające negatywne skutki stresu. Udzielam wsparcia rodzicom, opiekunom, dzieciom osób z niepełnosprawnościami oraz pracownikom z sektorów pracy społecznej. Towarzyszę w rozwoju interpersonalnym i procesie podejmowania ważnych decyzji życiowych.

W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na zrozumieniu i poczuciu bezpieczeństwa.