Agata Bogusz

Psycholog, psycholog sportowy, trener mentalny i life-coach.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz liczne szkolenia, m.in.
– Biofeedback HRV,
– „Terapia poliwagalna w pracy z traumą, strachem, izolacją i stresem”
– „Narracyjne podejście do terapii zaburzeń lękowych”
– „Tajemnice okaleczonego soma i psyche – zachowania autoagresywne, kompleksowy model pomocy”
– „Praca terapeutyczna z osobami, które w dzieciństwie doświadczyły wykorzystania seksualnego”
– udział w Międzynarodowej Konferencji i Warsztatach Pracy z Ciałem SAPERE „Ciało – okno do wnętrza umysłu”

Bliskie jej są założenia terapii poznawczo-behawioralnej. W pracy z klientami wykorzystuje także elementy pracy z ciałem, oddechem i uważnością. Klientów wspiera w budowaniu umiejętności rozumienia i regulowania emocji, zarządzania sobą w sytuacji stresu, wzmacniania odporności psychicznej, zmianie problematycznych przekonań i zachowań oraz w poprawie motywacji i zaangażowania. 
W trosce o jakość pracy korzysta z superwizji prowadzonej przez superwizorów i psychoterapeutów certyfikowanych w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej.